Huoltoaseman mittarikentän korjaus ja linjakuivatus-
kaivon siirto